Skarpodde & sønn AS
Sofies gate 6, 3750 Drangedal
Phone
35996150
Email
skarpoddeogsonn@kebas.no

Vi ønsker deg velkommen til en hyggelig handel i vår forretning! Alle forretninger kan levere produkter, men vi formidler også kjøps opplevelse og faglig veiledning, som igjen gir trygge og gode resultater for den enkelte kunde!